aoadvies  bella  kluswijs  langstraat33

Naast de wettelijk jaarlijkse verplichte ALV (Algemene Ledenvergadering), die regulier het eerste kwartaal van het jaar plaatsvindt, werd er tot op heden ook een najaars ALV door het Dagelijks Bestuur (DB) gehouden. Terugkijkend naar de bestuursperiode vanaf 2009, de behandelde thema's en de belangstelling van de leden is het DB van mening dat een najaars ALV weinig toevoegt in het kader van informatievoorziening aan de leden. Daarnaast heeft het DB het gevoel dat ze dicht bij de leden staat. Hierdoor is een lage drempel ontstaan om allerlei zaken bespreekbaar te maken. Om deze redenen heeft het DB unaniem besloten om met ingang van 2011 geen najaars ALV meer te laten plaatsvinden.

De geplande najaars ALV van 17 november komt hierbij dus te vervallen. Uiteraard staat het jullie als leden altijd vrij om, als daar een exceptionele aanleiding voor is, een Bijzondere ALV af te kondigen. Dat recht spreekt voor zich.

De 3-jaarlijks termijn van het voorzitterschap loopt dit jaar ten einde. Het DB doet hierbij een oproep aan de leden zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. De verkiezing zal plaatsvinden tijdens de ALV van 2012. Een datum hiervoor wordt nog voor het einde van dit jaar bekend gesteld. Tot die tijd is er de mogelijkheid dat leden zich kandidaat stellen. Tevens zal de huidige voorzitter Peter Verdult voor verstrijken van dit jaar een besluit nemen om zich herkiesbaar te stellen.

Mochten er na aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen zijn, dan staat het DB te allen tijde tot jullie beschikking.

Joost Meesters
Secretaris WZK Tri-Team

Lid worden

WZK Tri-Team is een Wassenaarse hardloopvereniging met een clubruimte in het zwembad Het Sterrenbad. Hardlopen kan op drie niveau's, van beginners tot gevorderden. Wij trainen onder begeleiding van gediplomeerde trainers wekelijks op de dinsdag- en donderdagavond van 19:00 uur tot circa 20:30 uur.

Lid worden kan via Inschrijven >>