aoadvies  bella  kluswijs  langstraat33

Op donderdag 27 maart is de Algemene Ledenvergadering van WZK Tri-Team gepland. Deze zal aansluitend aan de training plaatsvinden om 20:40 uur. Op de agenda staan o.a. het jaarverslag 2013, de begroting voor 2014 en de verkiezing van de penningmeester 2013-2015. Heb je zelf onderwerpen die zeker op de agenda horen, schroom niet om ze te melden. Alle documenten zoals agenda, notulen vorige ALV, jaarverslag en begroting zullen met de officiele uitnodiging verstuurd worden uiterlijk op 6 maart (3 weken voor). Zet de datum alvast in je agenda.

Wisseling penningmeester
Dit jaar zal regulier de bestuursfunctie van penningmeester vacant komen. Willem Hasekamp heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. We zoeken dus leden die zich graag willen inzetten als bestuurslid en als penningmeester. Enige affiniteit met financiele administratie en het opstellen van jaarverslagen en begrotingen is een pré. Daarnaast houdt de penningmeester de ledenadministratie bij en deelt die informatie met de Atletiekunie en WZK Omni. Gelukkig laat Willem zeer goede voorbeelden achter, dus laat je niet afschrikken! Wil je je inzetten voor je vereniging en meedenken en beslissen over de toekomst van WZK Tri-Team, meld je dan aan bij een van de bestuursleden.

Tijdelijke waarneming secretaris
Vanaf zomer 2014 tot zomer 2015 zal de huidige secretaris vanwege zijn werk niet in staat zijn de bestuursfuncties van de vereniging goed te vervullen. Daarom wil het bestuur graag voor die periode een waarnemend bestuurslid/secretaris werven. Heb je zin om een jaar mee te denken/beslissen over het reilen en zeilen van de vereniging maar schrikt een volle termijn van drie jaar je af, dan is dit de kans om het een jaartje te doen. Mocht het naar meer smaken, dan is daar natuurlijk altijd over te praten... De secretaris houdt de emails en post bij en beantwoordt de vragen van (potentiele) leden. Ook maakt hij/zij de notulen van de ALV en zorgt voor mailings namens het bestuur. De secretaris is ook lid van de evenementencommissie. Geinteresseerden kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.

 

Lid worden

WZK Tri-Team is een Wassenaarse hardloopvereniging met een clubruimte in het zwembad Het Sterrenbad. Hardlopen kan op drie niveau's, van beginners tot gevorderden. Wij trainen onder begeleiding van gediplomeerde trainers wekelijks op de dinsdag- en donderdagavond van 19:00 uur tot circa 20:30 uur.

Lid worden kan via Inschrijven >>