aoadvies  bella  kluswijs  langstraat33

Beste leden,

Afgelopen donderdag, 18 augustus, na de training, in stilte, schijnbaar terloops (zie foto), hebben het bestuur van het WZK Tri-Team en het bestuur van de Commissie Zwemloop, met het plaatsen van hun handtekeningen, de verbintenis bekrachtigd die zij onderling zijn aangegaan. Een verbintenis die is opgesteld door de Commissie Zwemloop, met als penvoerder Joost Meesters. De verbintenis volgt uit de wens van beide besturen om de rechten en plichten tussen de Commissie Zwemloop en het WZK Tri-Team formeel vast te leggen. Met rechten en plichten worden zaken bedoeld die betrekking hebben op veiligheid, financiën, PR, en de statutaire ophanging van de commissie onder het bestuur van WZK Tri-Team. Het belang van het totstandkomen van deze verbintenis is groot, ondermeer omdat nu over en weer helder is wie, wanneer, waarvoor verantwoordelijk is. Ook is daarmee zeker gesteld dat de Wassenaarse Zwemloop een écht WZK Tri-Team evenement is en blijft.

IMG 6725

Om misverstanden te voorkomen willen wij, de leden van beide besturen, zeer duidelijk stellen, dat ook onder de vorige organisatoren de veiligheid en de financiën in goede handen waren, maar met een nieuw team en de almaar voortschrijdende claimcultuur, vonden wij dit het juiste moment om alles nu formeel en vooral goed vast te leggen, mede als basis om daarop verder uit te (kunnen) bouwen.

Daarnaast is er nóg een belangrijke gemeenschappelijke wens gerealiseerd. Eveneens door de Commissie Zwemloop, met als penvoerder Peter Verdult, is er voor de Wassenaarse Zwemloop een veiligheidsplan opgesteld. Uitgangspunt hierbij is: evenementen organiseren is leuk, maar de veiligheid van vrijwilligers, deelnemers en bezoekers moet daarbij altijd voorop staan. Dit veiligheidsplan vormt de basis voor alle maatregelen die in dit kader bij de Wassenaarse Zwemloop genomen (moeten) worden.

En mocht er bij een door het WZK Tri-Team georganiseerd evenement ooit, onverhoopt iets gebeuren, dat niet is voorzien, en dat de organisatie van het evenement toch kan worden aangerekend, dan kan er een beroep worden gedaan op de evenementenverzekering die wij sinds de afgelopen Koningsloop voor ieder evenement afsluiten.

De verbintenis en het veiligheidsplan zullen dienen als voorbeeld voor andere/toekomstige evenementen van het WZK Tri-Team, zoals de Koningsloop.

Het bestuur van het Tri-Team wil graag benadrukken hoezeer zij het waardeert dat de Commissie Zwemloop, met het opstellen van deze documenten, invulling heeft gegeven aan de wensen die er bij het bestuur van het WZK Tri-Team leefden, alsook de prettige wijze waarop het overleg plaatsvond om tot de definitieve versies te komen.

Wij zijn van mening dat hiermee écht invulling is gegeven aan het motto van het Tri-Team: "Voor de leden, door de leden". Een houding waaruit saamhorigheid spreekt, een houding die onze vereniging sterk maakt, en een houding die, tot ons grote genoegen, steeds meer leden in gedrag en handelen uitdragen.

Namens een zeer tevreden bestuur,

Wil Grim, Voorzitter

Lid worden

WZK Tri-Team is een Wassenaarse hardloopvereniging met een clubruimte in het zwembad Het Sterrenbad. Hardlopen kan op drie niveau's, van beginners tot gevorderden. Wij trainen onder begeleiding van gediplomeerde trainers wekelijks op de dinsdag- en donderdagavond van 19:00 uur tot circa 20:30 uur.

Lid worden kan via Inschrijven >>