Protocol COVID-19

Protocol veilig trainen bij het WZK Tri-Team


Dit protocol is opgesteld door het bestuur en de technische commissie van het Tri-team. In dit protocol is rekening gehouden met:


− Afgekondigde maatregelen Overheid.
− Noordverordening 11 mei 2020 Veiligheidsregio Haaglanden.
− Protocol Atletiekunie.


De geldigheid van dit protocol is voortdurend en zal alleen geldigheid verliezen op aanwijzing van
het bestuur.


Voor iedereen:


• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts (>38C°).
• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering
voor kinderen tot en met 12 jaar).
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer
sporten.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus
(COVID19).Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
• Iedereen die tot de risicogroep behoort of 70+ is, dient zelf hun risico te analyseren of zij op
de accommodatie of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen begeven, raadpleeg
desnoods je huisarts.
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Vermijd (forse) inspanning. Hierbij treden diepe inademingsteugen op, waardoor besmette
druppeltjes diep in de longen terecht kunnen komen.
• Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet.
• Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
• Bij lange nagels dient ook de achterkant van de nagels met een borsteltje goed schoon
gewassen te worden.
• Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van
objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na hoesten, niezen in de
handen; na het snuiten van de neus.
• Vermijd het aanraken van je gezicht.
• Schud geen handen.


Voor de lopers:


• De training wordt voorlopig alleen op dinsdag gegeven.
• Je kan enkel trainen na inschrijving.
• Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.
• Meld je tijdig aan of volg de afspraken van de club op zodat de club rekening kan houden
met de toestroom.
• Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.
• Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
• Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de trainingslocatie.
• Kom in sportkleding naar de club.
• De clubruimte, toiletten, kleedkamers en douches zijn gesloten.
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.
• Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.
• Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of maak de materialen schoon voordat iemand
anders ze gebruikt.
• Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.
• Verlaat direct na de training de locatie.


Maatregelen specifiek Tri-team:


• Aanmelden kan op de maandag voorafgaand aan de training tussen 07:00 en 18:00 uur.
• Verzamelen op de parkeerplaats voor de clubruimte (1.5 m afstand van elkaar houden).
• Wij faciliteren maximaal 10 lopers per trainer.
• De indeling voor de groepen wordt gemaakt op basis van niveau.
• Bij meer inschrijvingen zullen de trainers bepalen wie komt trainen. De trainers zullen hier
de volgende training rekening mee houden.
• Trainers spreken lopers aan op de regels en zijn door het bestuur bevoegd om lopers aan te
spreken op het schenden van de regels, alsmede lopers de toegang tot de training training te ontzeggen.

Gesloten

Wegens de maatregelen omtrent Corona zijn alle trainingen tot nadere informatie opgeschort.

Uiteraard blijven wij via e-mail en onze sociale media kanalen bereikbaar voor onze leden en geïnteresseerden.

Twitter